Kosten kinderopvang

De kosten voor opvang van uw kind bestaan uit twee delen, de opvangkosten voor TjoekTjoek kinderopvang en de bureaukosten voor gastouderbureau Thuis van Huis. Het 'servicepakket' wat Thuis van Huis u aanbiedt beslaat een uitgebreide lijst waarvoor ik u doorverwijs naar hun site, hier leest u precies wat Thuis van Huis voor u kan betekenen. Wellicht is dit iets om later door te nemen en bent u op dit moment voornamelijk geïnteresseerd in het kostenplaatje. Onderstaand vindt u het uurtarief van TjoekTjoek en de bureaukosten voor Thuis van Huis.


TjoekTjoek kinderopvang

  • € 6,25 per kind per opvanguur.
  • U zorgt zelf voor luiers en babyvoeding.
  • Zodra uw kind aan tafel mee kan eten, verzorg ik fruit en de broodmaaltijd.

Gastouderbureau Thuis van Huis

  • € 0,70 per kind per opvanguur.
  • Minimum € 42,00 en maximum € 105,00 per gezin per maand.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u precies weten hoe het zit met kinderopvangtoeslag in uw specifieke situatie dan verwijs ik u wederom door naar gastouderbureau Thuis van Huis. Wellicht is dit nog niet aan de orde en volstaan de volgende algemene regels voor nu.

  • De ouders moeten geld verdienen met werken: onderneming, arbeid of bijverdiensten.
  • Er moet oppasgeld betaald worden aan de gastouder.
  • Gastouder én gastouderbureau moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • De gastouder doet aangifte van de bijverdiensten bij de belasting.

Wordt hieraan voldaan dan betaalt de Belastingdienst de kosten voor kinderopvang tot een bepaald maximum allemaal terug. Het maximum is voor 2024 vastgesteld op € 7,24 per oppasuur. Mocht u meer willen lezen, alle relevante informatie aangaande kinderopvangtoeslag vindt u op de volgende sites.